Tathagat Vidhyalay-Karbhand
कन्हान

 कन्हान/सिहोरा दि. 8 जून 2021 स. 11:00 वाजता नागपुर व शहराच्या आजू-बाजू मधील विहारा मध्ये वास्तव करित असलेल्या भिक्षु-भिक्षुणी संघास किराना किट व चिवर दान करण्यात येणार.

 कन्हान/सिहोरा दि. 8 जून 2021 स. 11:00 वाजता नागपुर व शहराच्या आजू-बाजू मधील विहारा मध्ये वास्तव करित असलेल्या भिक्षु-भिक्षुणी संघास किराना किट व चिवर दान करण्यात येणार.

कन्हान/सिहोरा (नागपुर):- डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर विप्शना ध्यान , वास्तु संग्रहालय ,ग्रंथालय सिहोरा (कन्हान) येथे भिक्षु-भिक्षुणी संघास जर्मनी देशातिल बुद्धिस्ट उद्योगपति थेन क्वांग (जर्मनी) यांचा मार्फ़त किराना किट दान समारोह

कोविड -19 चा माहमारी मध्ये अनेक भिक्षु -भिक्षुणी वर अत्यंत वाईट परिस्थिति निर्माण झाली. त्यांचावर उपासमारीचा प्रसंग आलेला आहे.अहिल्याबाई  होळकर बहुदेशीय शिक्षण संस्थाच्या वतीने सिहोरा येथे, दिनांक 8 जून 2021 रोज़ी  वेळ:- सकाळी 11:00 वाजता नागपुर शहर व नागपूर शहराच्या आजू -बाजू मधील विहारा मध्ये वास्तव करित असलेल्या भिक्षु -भिक्षुणी संघास किराना किट व चिवर दान करण्यात येणार आहे.

कार्यक्रमाची सूरवत सकाळी 10:00 वाजता भिक्षु-भिक्षुणी संघ द्वारा विशेष बुद्धवंदना ने होईल. त्यानंतर भिक्षु -भिक्षुणी संघाचे भोजनदान करण्यात येईल. जर्मनी उद्योजक सिस्टर थेन कांग,(जर्मनी) यांचा कड़ुण प्राप्त, किराना किट वाटप करण्यात येणार आहे.

उपरोक्त माहिति बुद्धा स्पिरिचूअल पार्क चे संस्थापक व अहिल्याबाई होळकर बहुउदेशिय  शिक्षण संस्थाचे सचिव  श्री. नितिन गजभिये यानी दिली.

Sanus's Fair Touch

pudhakar24news.com

pudhakar24news.com च्या सर्व लेखाचे हक्क राखून ठेवले आहे. pudhakar24news.com न्यूस पोर्टल च्या संबंधित कुठलेही वाद केवळ नागपूर सत्र न्यायाल्याच्या कार्यकक्षेतच राहतील.
Back to top button
error: Content is protected !!