Tathagat Vidhyalay-Karbhand
नागपूर

महिला एंव बाल विकास योजना

नागपूर जिल्ह्यामधील पारशिवनी तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत  आमडी मध्ये महिलांच्या विकासाच्या वाटचालीला गती प्रदान करण्यासाठी वेगवेगळ्या योज

नांचे लाभाथीयांना फायदे समजावून उपहार प्रदान करण्यात आले.

महिला एंव बाल विकास योजना

 

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ओपरेटिव्ह कंझुमर्स फेडरेशन लि.-मुबंई.

बालविकास प्रकल्प अधीकारी,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना.
अंगनवडी केन्द्रा द्वारे गावतील ६ महिने ते ३ वर्ष सर्व साधारण व ६ महीने ते ३ वर्ष तिल कमी वजनाचा बालकांना,गरोधर व रक्तनदन माता व महिलांनसाठी आहार वितरण करन्याय आले.

प्रमुख उपस्थिती गट ग्रामपंचायत आमडी चे सरपंच सौ शुभांगी राजु भोस्कर.
ग्राम आरोग्य पोशन पाणी पुरवठा स्वच्छता समिती ची सभा, आरेग्य उप केन्द्रात घेतांना सरपंच सौ.शुभांगी राजु भोस्कर उपस्थीत आरोग्य सेवक, सेवीका,आशा वर्कर होत्या

Sanus's Fair Touch

pudhakar24news.com

pudhakar24news.com च्या सर्व लेखाचे हक्क राखून ठेवले आहे. pudhakar24news.com न्यूस पोर्टल च्या संबंधित कुठलेही वाद केवळ नागपूर सत्र न्यायाल्याच्या कार्यकक्षेतच राहतील.
Back to top button
error: Content is protected !!