गोंडेगाव कोळसा खदान चा ट्रक मध्ये १० टन कोळसा चोरून नेताना पकडले

Back to top button
error: Content is protected !!